Kudos / Arbeids- og inkluderingsdepartementet / Ukategorisert / 2011 / Sosial dumping og andre regelbrudd i tilknytning til offentlig sektor

Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Sosial dumping og andre regelbrudd i tilknytning til offentlig sektor

Ukategorisert

Sosial dumping og andre regelbrudd i tilknytning til offentlig sektor

Sluttrapport fra partssammensatt arbeidsgruppe nedsatt av Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd 1. mars 2011.

Publisert

2011

Eier

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Utgiver

Arbeids- og sosialdepartementet

Språk

norsk