Kudos / Nærings- og fiskeridepartementet / Ukategorisert / 2013 / Sørlandet i verden - verden på Sørlandet

Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Sørlandet i verden - verden på Sørlandet

Ukategorisert

Sørlandet i verden - verden på Sørlandet

Sørlandsutvalget har utredet hvordan regionen kan utvikle næringslivet, slik at verdiskapingen og sysselsettingen kan bli enda sterkere i landsdelen. Rapporten gir en oversikt over utfordringer, muligheter og rammebetingelser for næringsutvikling på

Publisert

2013

Eier

Nærings- og fiskeridepartementet

Språk

norsk