Last ned som PDF

152 sider

2.41 MB

Forsiden av dokumentet Evaluering av Opptrappingsplanen for psykisk helse (2001–2009)

Evaluering

Evaluering av Opptrappingsplanen for psykisk helse (2001–2009) Sluttrapport – syntese og analyse av evalueringens delprosjekter

Norges forskningsråd har på oppdrag fra Helsedirektoratet administrert en forskningsbasert evaluering av Opptrappingsplanen for psykisk helse. Evalueringsoppdraget har hatt et budsjett på vel 42 mill kroner totalt, med to-fem millioner kroner årlig i perioden 2001-2009. Denne rappporten markerer avslutningen på evalueringsoppdraget. Den inneholder syntese og analyse av helheten i evalueringen basert på resultatene fra de 20 delprosjektene og alle evalueringsrapportene.

Publisert

Eiere

Norges forskningsråd og Helsedirektoratet

Språk

norsk (bokmål)

Tema

Helse og omsorg utdanning og forskning

Analysekriterier

kvalitet