Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Sluttdokument fra nordisk konferanse om ulovlig handel med kulturgjenstander

Vedlegg

Strategi/plan

Sluttdokument fra nordisk konferanse om ulovlig handel med kulturgjenstander

De nordiske kulturministrene besluttet på sitt møte i Torshavn, Færøyene 12. mai 2015, at det som en felles nordisk oppfølging av FNs sikkerhetsrådsresolusjon 2199 av 12. februar 2015 skulle arrangeres en fagkonferanse om ulovlig handel med kulturgjenstander. Konferansen, som fant sted i Nasjonalbiblioteket i Oslo, 2.-3. desember 2015, samlet rundt hundre deltakere fra ulike fagmiljøer og forvaltningsetater i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige - bl.a. toll, politi, departementer og sentrale aktører fra kultursektoren

Publisert

Eier

Kultur- og likestillingsdepartementet

Utgiver

Kulturdepartementet

Utførere

Kulturdepartementet og Utenriksdepartementet

Språk

norsk

Tema

Kultur, idrett og frivillighet