Kudos / Kunnskapsdepartementet / Evaluering / 2005 / Skoleprestasjoner til barn med særboende foreldre

Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Skoleprestasjoner til barn med særboende foreldre

Evaluering

Skoleprestasjoner til barn med særboende foreldre en litteraturstudie

Elever som har foreldre som ikke bor sammen (såkalt særboende foreldre), gjør det gjennomsnittlig dårligere på skolen enn andre elever. Hva er årsaken til dette? Hvilke mekanismer gjør at foreldrenes samlivsvalg virker inn på skoleprestasjonene? Er det noe ved måten skolen fungerer på som slår negativt ut for elever som ikke bor sammen med begge foreldrene? Rapporten er en litteraturstudie hvor vi forsøker å finne svar på disse spørsmålene. Resultatene av de norske studiene viser i likhet med resultatene fra studier fra andre land at forskjellen i skoleprestasjoner mellom barn av sær- og samboende foreldre er små, men konsistente.

Publisert

2005

Eier

Kunnskapsdepartementet

Utgiver

Utdannings- og forskningsdepartementet

Utfører

Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)

Forfatter

Trude Brita Nergård

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

82-7894-222-6