Last ned som PDF

55 sider

1.13 MB

Forsiden av dokumentet Skog- og trenæringa – ein drivar for grøn omstilling

Strategi/plan

Skog- og trenæringa – ein drivar for grøn omstilling

Strategi for auka forskings-, utviklings- og innovasjonsaktiviteti skog- og trenæringa. Strategi for å stimulere etterspørselen etter grøne, trebaserte produkt.

Publisert

Eier

Landbruks- og matdepartementet

Språk

norsk