Last ned som PDF

68 sider

0.47 MB

Forsiden av dokumentet Sivile eierformer

Evaluering

Sivile eierformer med frivillighetssentralene som case

Norske frivillighetssentraler har ikledd seg en blanding av sivile og offentlige eierformer. I 2006 hadde nærmere 60 prosent en sivil eierform, mens knappe 40 prosent var kommunale. Blant de sivile sentralene oppga 14 prosent å være andelslag, 19 prosent stiftelser og 22 prosent foreninger, mens 4 prosent hadde andre eller udefinerte eierformer. Ingen av frivillighetssentralene var fortjenestebaserte. En hensikt med dette prosjektet var å undersøke graden av samsvar mellom oppgitt og faktisk eierskap. Hensikten med analysen har vært å belyse forholdet mellom eier- og driftsformer ved sentralene.

Publisert

Eier

Kultur- og likestillingsdepartementet

Utgiver

Kultur- og kirkedepartementet

Utfører

Institutt for samfunnsforskning

Forfattere

Line Dugstad og Håkon Lorentzen

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

978-82-7763-251-3