Last ned som PDF

109 sider

2.74 MB

Forsiden av dokumentet Sentrale elementer vedrørende organisering av AMK-sentralene

Vedlegg

Forhåndsutredning

Sentrale elementer vedrørende organisering av AMK-sentralene

Helse- og omsorgsdepartementet besluttet å gjennomføre utredning "av sentrale elementer vedrørende organisering av AMK-sentralene". Utredningsgruppens oppgave har vært å gi de regionale helseforetakene et grunnlag for å fatte beslutninger om fremtidig organisering av tjenesten. Utredningen handler om AMK-sentralene, men beskriver også grensesnittet mot legevaktsentralene.

Publisert

Eier

Helse- og omsorgsdepartementet

Utfører

Helse- og omsorgsdepartementet

Forfatter

Håkon Gammelsæter mfl.

Språk

norsk

Tema

Helse og omsorg

Nøkkelord

Sykehus, Kommunale helse- og omsorgstjenester

Virkemidler

organisering

Analysekriterier

mulighetsrommet