Ukategorisert

Seminar om EU-direktiv om bygningers energibruk

Seminar om EU-direktiv om bygningers energibruk Den 13. mai 2004 avholdt Kommunal- og regionaldepartementet og Olje- og energidepartementet et seminar for fagkyndige og berørte interessegrupper i anledning direktivet om bygningers energibruk 2002/91

Publisert

Eier

Olje- og energidepartementet

Språk

norsk