Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Satsing på matematikk, naturvitenskap og teknologi (MNT-fag)

Evaluering

Satsing på matematikk, naturvitenskap og teknologi (MNT-fag) Hvordan følges de politiske føringene opp ved universiteter og høgskoler?

Denne rapporten tar for seg hvordan de politiske føringene om å satse på matematikk, naturvitenskap og teknologi – MNT-fag – følges opp ved norske universiteter og høgskoler. Prosjekt er utført på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Prosjektet ble initiert for å gi departementet et bedre kunnskapsgrunnlag for å føre styringsdialog med institusjonene om oppfølging av satsingen på MNT-fag

Publisert

Eier

Kunnskapsdepartementet

Utfører

NIFU

Forfattere

Liv Langfeldt, Agnete Vabø, Kaja Wendt, Espen Solberg, Siri Aanstad og Bjørn Magne Olsen

Språk

norsk

ISBN

9788232700288