Last ned som PDF

16 sider

1.29 MB

Forsiden av dokumentet Samfunnsøkonomisk prissetting av helsebelastning av svevestøv

Kartlegging

Samfunnsøkonomisk prissetting av helsebelastning av svevestøv Støttedokument til Statens vegvesens håndbok V712

Denne rapporten er skrevet som støttedokument til Statens vegvesens Håndbok v712 Konsekvensanalyser, kapittel 5.7.3 Lokal luftforurensning (2018). Rapporten bygger på det som var nyeste forskning innen helseeffekter som følge av svevestøv fra Folkehelseinstituttet fra 2016. Parallelt som denne rapporten har blitt skrevet har Folkehelseinstituttet oppdatert dette arbeidet gjennom rapporten Konsentrasjons-responskurver for lave konsentrasjoner av fint svevestøv (2018). Denne nye rapporten gir en oppdatert kunnskap på fagfeltet og dette vil trolig få følger for prissetting av utslipp av svevestøv. Derfor vil trolig innholdet i denne rapporten bli revidert innen kort tid. Rapporten presenteres likevel i sin nåværende form for å vise grunnlaget bak prissetting av svevestøv som ligger nåværende Håndbok v712 (2018).

Publisert

Eier

Statens vegvesen

Språk

norsk