Kudos / Kystverket / Forhåndsutredning / 2016 / Samfunnsøkonomisk analyse av utdyping og nye moloer i Kalvåg fiskerihavn – med oppdaterte forutsetninger

Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Samfunnsøkonomisk analyse av utdyping og nye moloer i Kalvåg fiskerihavn – med oppdaterte forutsetninger

Forhåndsutredning

Samfunnsøkonomisk analyse av utdyping og nye moloer i Kalvåg fiskerihavn – med oppdaterte forutsetninger

Vista Analyse har på oppdrag fra Kystverket avd. Vest utarbeidet en forenklet samfunns- økonomisk analyse av utdyping og nye moloer i Kalvåg fiskerihavn. Analysen er gjennomført innenfor Rammeavtale mellom Kystverket og Vista Analyse AS om ́Utarbeiding av samfunnsøkonomiske analyser ́. Øystein Linnestad og Rita Svendsbøe har vært Kystverkets kontaktpersoner, og kommet med innspill og oppklarende informasjon i utredningsarbeidet. I prosjektet er det gjennomført befaring til Kalvåg med deltakelse fra flere lokale aktører og vi har også hatt kontakt med flere av disse og andre aktører i etterkant av befaringen. Denne rapporten er en oppdatering av Vista-rapport 2014/42 med nye NTP-for- utsetninger.

Publisert

2016

Eier

Kystverket

Utfører

Vista Analyse

Forfattere

Simen Pedersen og John Magne Skjelvik

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

978-82-8126-246-1