Kudos / Kystverket / Forhåndsutredning / 2016 / Samfunnsøkonomisk analyse av tiltak i Andenes havn

Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Samfunnsøkonomisk analyse av tiltak i Andenes havn

Forhåndsutredning

Samfunnsøkonomisk analyse av tiltak i Andenes havn

Vista Analyse har på oppdrag fra Kystverket avd. Nordland utarbeidet en samfunns- økonomisk analyse av utbedring av Andenes havn. Analysen er gjennomført innenfor Rammeavtale mellom Kystverket og Vista Analyse AS om ́Utarbeiding av samfunns- økonomiske analyser ́. Atle Rønning og Øystein Linnestad har vært Kystverkets kontaktpersoner, og kommet med innspill og oppklarende informasjon i utredningsarbeidet. I prosjektet er det gjennomført befaring til Andenes med deltakelse fra flere lokale aktører og vi har også hatt kontakt med flere av disse og andre aktører i etterkant av befaringen.

Publisert

2016

Eier

Kystverket

Utfører

Vista Analyse

Forfattere

Annegrete Bruvoll og Simen Pedersen

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

978-82-8126-244-7