Kudos / Kystverket / Forhåndsutredning / 2015 / Samfunnsøkonomisk analyse av forbedring av farleden inn til Farsund

Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Samfunnsøkonomisk analyse av forbedring av farleden inn til Farsund

Forhåndsutredning

Samfunnsøkonomisk analyse av forbedring av farleden inn til Farsund

Vista Analyse har på oppdrag fra Kystverket utarbeidet en forenklet samfunnsøkonomisk analyse av farledstiltak i Farsund. Analysen er gjennomført innenfor Rammeavtale mellom Kystverket og Vista Analyse AS om ́Utarbeiding av samfunnsøkonomiske analyser ́. Geir Solberg og Thomas Axelsen har vært Kystverkets kontaktpersoner, og kommet med innspill og oppklarende informasjon i utredningsarbeidet. En spesiell takk rettes til Petter Lindgren i ECON Management Consulting. Han har vært behjelpelig i prosessen med å forstå petroleumsaktiviteten i den sørlige delen av Nordsjøen.

Publisert

2015

Eier

Kystverket

Utfører

Vista Analyse

Forfattere

Simen Pedersen, Thomas Myhrvold-Hanssen og John Magne Skjelvik

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

978-82-8126-208-9