Kudos / Kystverket / Forhåndsutredning / 2015 / Samfunnsøkonomisk analyse av farledsutbedring ved Åmnøy og i Stabbsundet

Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Samfunnsøkonomisk analyse av farledsutbedring ved Åmnøy og i Stabbsundet

Forhåndsutredning

Samfunnsøkonomisk analyse av farledsutbedring ved Åmnøy og i Stabbsundet

Vista Analyse har på oppdrag fra Kystverket avd. Nordland utarbeidet en forenklet samfunnsøkonomisk analyse av farledsutbedring ved Åmnøy og i Stabbsundet. Analysen er gjennomført innenfor Rammeavtale mellom Kystverket og Vista Analyse AS om Utarbeidelse av samfunnsøkonomiske analyser. Ole Marius Rostad og Øystein Linnestad har vært Kystverkets kontaktpersoner, og kommet med innspill og oppklarende informasjon i utredningsarbeidet. I prosjektet er det gjennomført befaring til Åmnøy og Stabbsundet med deltakelse fra flere lokale aktører, og vi har også hatt kontakt med flere av disse i etterkant av befaringen.

Publisert

2015

Eier

Kystverket

Utfører

Vista Analyse

Forfattere

Kristin Magnussen, Henrik Lindhjem og Simen Pedersen

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

978-82-8126-219-5