Last ned som PDF

82 sider

1.8 MB

Forsiden av dokumentet Russ-prosjektet

Evaluering

Russ-prosjektet verktøykasse

Redusert utstøting og sykefravær i sykehus (RUSS) har vært et pilotprosjekt i utvikling av en arbeidsmetode for nettopp å redusere utstøting og sykefravær i sykehus. Prosjektet startet høsten 2002 og ble avsluttet ved utgangen av 2005. Prosjektet har vært et deltaker- og prosessdrevet utviklingsprosjekt. Prosjektet har involvert 2 sykehus, 8 avdelinger og et 50-talls personer som alle har bidratt til utvikling av arbeidsmetoden. Arbeidsmetoden og formen som har utviklet seg gjennom RUSS-prosjektet er vel egnet til og en bærende måte å jobbe med endrings- og utviklingsarbeid på.

Publisert

Eier

NAV Arbeids- og velferdsdirektoratet

Utfører

SINTEF AS

Forfatter

Gaute Knutstad

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

978-82-14-04239-9