Kudos / NORAD / Ukategorisert / 2017 / Resultatrapport 2017: Kunnskap mot fattigdom

Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Resultatrapport 2017: Kunnskap mot fattigdom

Vedlegg

Ukategorisert

Resultatrapport 2017: Kunnskap mot fattigdom

Årets resultatrapport handler om kapasitetsutvikling av offentlig sektor i land som Norge samarbeider med. Målet med kapasitetsutvikling er bedret gjennomføringsevne i form av effektivitet og kvalitet. Dette innebærer blant annet forsvarlig forvaltning av petroleumsressurser, bærekraftig forvaltning av fiskeressurser, hensiktsmessig skattelegging av internasjonale selskaper, hvordan offentlig eierskap og marked kombineres i energisektoren og styrking av kvinners rettigheter og likestilling. Også i 2010 var kapasitetsutvikling tema for Norads resultatrapport. Mange av eksemplene er nye, mens andre viser utviklingen fra forrige rapport. Norge har prioritert kapasitetsutvikling i utviklingssamarbeidet i mange år. Bistanden gis i form av personell, opplæring, forskning eller økonomisk støtte. I del 2 presenteres hvordan Norge bidrar med kapasitetsutvikling i ulike sektorer, sammen med et utvalg av eksempler på resultater av kapasitetsutviklingen. I del 3 presenteres statistikk om kvalitet i styresett i land som mottar norsk bistand, samt en sammenfattet oversikt over norsk bistand. Resultatrapporten 2017 kan lastes ned fra denne siden. Den blir ikke trykket.   Les også utdrag fra rapporten på norad.no/resultatrapport2017

Publisert

2017

Eier

NORAD

Språk

norsk

ISBN

9788275489539