Last ned som PDF

45 sider

0.26 MB

Forsiden av dokumentet Rekruttering i flerkulturelle samfunn

Evaluering

Rekruttering i flerkulturelle samfunn innvandreres selvpresentasjon, verdier og deltakelse i arbeidslivet

Mange innvandrere fra ikke-vestlige land synes å ha store utfordringer med å komme inn i arbeidslivet, og denne gruppen forventes å rammes særlig hardt ved konjunktursvingninger i arbeidsmarkedet. Norske og internasjonale undersøkelser viser at jobbintervjuet utgjør et av de viktigste grunnlagene for ansettelsesbeslutninger. Prosjektet har vært rettet mot å skaffe ny kunnskap om hvordan ikke-vestlige innvandrere presenterer sin kompetanse under jobbintervju sammenlignet med ”etniske nordmenn”, og hvordan dette påvirker sannsynligheten for å bli ansatt i norske virksomheter. Videre har prosjektet kartlagt sammenhenger mellom innvandreres deltakelse i arbeidsmarkedet, deres verdier og foretrukne akkulturasjon (integrasjon, assimilasjon, separasjon eller marginalisering). Undersøkelsen har foregått ved bruk av spørreskjema og har innbefattet brukere ved NAV,elever ved arbeidsmarkedstiltak og Mottakssenter for innvandrere og flyktninger (MOKS) i Bergen, samt førstegenerasjons innvandrere som har vært kontaktet per brev.

Publisert

Eier

NAV Arbeids- og velferdsdirektoratet

Utfører

Universitetet i Bergen

Forfattere

Gro Mjeldheim Sandal, Hege Høivik Bye, Fons van de Vijver, Karine Aasgaard Jansen og Ingrid Onarheim Spjeldnæs

Språk

norsk (bokmål)