Kudos / Finansdepartementet / Forhåndsutredning / 2014 / Refusjon av engangsavgift ved eksport av bruktbil

Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Refusjon av engangsavgift ved eksport av bruktbil

Forhåndsutredning

Refusjon av engangsavgift ved eksport av bruktbil Mulig innretning og konsekvenser

Publisert

2014

Eier

Finansdepartementet

Utfører

PROBA Samfunnsanalyse

Språk

norsk