Evaluering

Realising Potential: Evaluation of Norway’s Support to Education in Conflict and Crisis through Civil Society Organisations

Evalueringen har vurdert norsk støtte til utdanning i krise og konflikt gjennom sivilsamfunnsorganisasjoner i perioden 2008-2016. Den bygger på data innsamlet gjennom intervjuer i Oslo, systematisk gjennomgang av et utvalg prosjekter, telefonundersøkelse av sivilsamfunnsorganisasjoner, deskstudier av støtten til Sør-Sudan og Somalia, og feltbesøk i Libanon og Jordan. Det ble også gjort en kartlegging av støtten. Formålet med evalueringen har vært å dokumentere resultatene av norsk bistand til utdanning i krise og konflikt gjennom sivilsamfunnsorganisasjoner, og hvilke faktorer som positivt (og negativt) påvirker resultatoppnåelse, for å bidra til å forbedre fremtidig innretning av norsk støtte til feltet.

Publisert

Eier

NORAD

Utfører

The Konterra Group

Forfattere

Julia Betts, Magali Chelpi-den Hamer, Nizar Ghanem, Niamh O'Grady og Kristin Olsen

Språk

engelsk

ISBN

978-82-8369-036-1