Evaluering

Rapport om Harmonisert regelverk for villfanget for levendelagring og for oppdrett

Rapport om "Harmonisert regelverk for villfanget fisk, levendelagring og for oppdrett".

Publisert

Eier

Nærings- og fiskeridepartementet

Utfører

Arbeidsgruppe

Språk

norsk

Tema

Mat, fiske og landbruk