Last ned som PDF

95 sider

6.76 MB

Forsiden av dokumentet Rapport fra kvalitetssikring av konseptvalgutredning for nytt logistikknutepunkt i Trondheimsregionen

KVU/KS1/KS2

Rapport fra kvalitetssikring av konseptvalgutredning for nytt logistikknutepunkt i Trondheimsregionen

Det er gjennomført kvalitetssikring av konseptvalgutredningen (KVU) for nytt logistikknutepunkt i Trondheimsregionen. I rapporten har kvalitetssikringsgruppen besvart følgende tre spørsmål: • Er kvaliteten på mottatt dokumentasjon tilstrekkelig? • Er anbefalingen om konseptvalg riktig? • Hva er viktig å ivareta ifm. videre utredning av prosjektet?

Publisert

Eiere

Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet

Utførere

DNV GL AS, Advansia AS og Samfunns- og næringslivsforskning AS

Språk

norsk (bokmål)