Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Rapport fra kvalitetssikring av konseptvalgutredning for nytt logistikknutepunkt i Trondheimsregionen

KVU/KS1/KS2

Rapport fra kvalitetssikring av konseptvalgutredning for nytt logistikknutepunkt i Trondheimsregionen

Det er gjennomført kvalitetssikring av konseptvalgutredningen (KVU) for nytt logistikknutepunkt i Trondheimsregionen. I rapporten har kvalitetssikringsgruppen besvart følgende tre spørsmål: • Er kvaliteten på mottatt dokumentasjon tilstrekkelig? • Er anbefalingen om konseptvalg riktig? • Hva er viktig å ivareta ifm. videre utredning av prosjektet?

Publisert

Eiere

Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet

Utførere

Det Norske Veritas , Advansia og Samfunns-og næringslivsforskning (SNF)

Språk

norsk (bokmål)