Kudos / Kultur- og likestillingsdepartementet / Studie / 2016 / Rapport: En oversikt og analyse av frivillig sektors inntekter og finansieringskilder fra private aktører

Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Rapport: En oversikt og analyse av frivillig sektors inntekter og finansieringskilder fra private aktører

Studie

Rapport: En oversikt og analyse av frivillig sektors inntekter og finansieringskilder fra private aktører

Deloitte har på oppdraget fra Kulturdepartementet kartlagt og analysert frivillig sektors inntekter og finansieringskilder fra private aktører. Formålet med oppdraget er å øke og utvikle kunnskap.en om frivillig sektors inntekter og finansieringskilder og få et oversiktsbilde av sektorens inntekter og andre ressurser fra private aktører.

Publisert

2016

Eier

Kultur- og likestillingsdepartementet

Utgiver

Kulturdepartementet

Utfører

Deloitte

Forfattere

Grete Elgåen, Adrian Sargeant, Svein Age Johanson og Siri Nodland

Språk

norsk

Tema

Kultur, idrett og frivillighet

Nøkkelord

Frivillighet, finansiering

Virkemidler

finansieringsordning