Last ned som PDF

78 sider

0.33 MB

Forsiden av dokumentet Prosjekt egenmelding Kristiansand kommune

Evaluering

Prosjekt egenmelding Kristiansand kommune prosjektleders evalueringsrapport

Ønsket om å gjennomføre et kontrollert forsøksprosjekt med utvidet rett til egenmelding i stor skala med bred evaluering hadde utgangspunkt i flere sammenfallende hendelser. Økningen i sykefraværet utover 90 tallet var foruroligende og lovreguleringer og innføring av ulike tiltak hadde liten effekt. Det var gjennomført ulike forsøk, men ofte var evalueringen lite systematisert. Kristiansand kommune hadde startet planlegging av systematiske forsøk med fraværsarbeid. Forsøk andre steder hadde gitt grunnlag for å prøve ut alternative tilnærminger til dagens ordninger, men innefor de ideologiske rammene for Inkluderende Arbeidsliv. Denne rapporten viser prosjektleders og prosjektorganisasjonens oppfatninger. Den er basert på loggbok, møtereferater, intervjuer, spørreskjemaer, notater, samtaler og observasjoner gjennom hele forsøksperioden.

Publisert

Eier

NAV Arbeids- og velferdsetaten

Utgiver

NAV Arbeids- og velferdsetaten

Forfatter

Bjørg Elida Romedal

Språk

norsk (bokmål)