Last ned som PDF

87 sider

1.18 MB

Forsiden av dokumentet Prosesskartlegging av bedriftsetablering

Evaluering

Prosesskartlegging av bedriftsetablering

Prosesskartlegging av etableringsfasen. Hensikten er å gi en oversikt over de aktiviteter en etablerer må gjennomføre for å etablere en virksomhet, myndighetenes involvering i prosessen og hvordan myndighetene eventuelt kan forenkle denne prosessen. Tilbakemeldingene fra intervjuene viser at selve prosessene med å etablere en virksomhet ikke er spesielt utfordrende. Utfordringene etablererne peker på er i hovedsak knyttet til rammebetingelsene for etableringsfasen. En av hovedutfordringene som trekkes frem i intervjuene er kapitalkravet og revisjonsplikten som stilles til alle aksjeselskap. Intervjuene peker på at disse kravene ekskluderer denne selskapsformen for mange etablerere, og de blir slik sett presset til å velge andre selskapsformer med andre risikoforhold. Videre fremheves det at den personlige risikoen ved å drive som selvstendig næringsdrivende anses som høy.

Publisert

Eier

Nærings- og fiskeridepartementet

Utgiver

Nærings- og handelsdepartementet

Utførere

Rambøll Norge AS og KPMG

Språk

norsk (bokmål)