Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Prop. 33 S (2022–2023)

Proposisjon til Stortinget

Prop. 33 S (2022–2023) Ny saldering av statsbudsjettet 2022

Publisert

Eier

Finansdepartementet

Språk

norsk

Tema

Statsbudsjett