Last ned som PDF

32 sider

0.26 MB

Forsiden av dokumentet Hvordan legge til rette for bruk av produktivitets- og effektiviseringstiltak i staten?

Evaluering

Hvordan legge til rette for bruk av produktivitets- og effektiviseringstiltak i staten?

Lønnssystemet i staten ble innført av partene ved lønnsoppgjøret i 1991. 1 Det nye lønnssystemet innførte endringer på flere områder. For det første ble en rekke lønnsstiger erstattet med lønnsrammer. Og for det andre, gav det nye systemet muligheter for at partene kunne avsette midler til lokale forhandlinger i virksomhetene. I sum representerte endringene et klart skritt i retning av en mer desentralisert lønnsstruktur med større muligheter for den enkelte virksomhet til å bruke lønn som virkemiddel for å nå oppsatte mål. Det ble også lagt vekt på at staten i fremtiden ville møte sterkere krav til kvalitet og effektivitet. Lønnskomiteen la frem et forslag til prosedyre for å inngå særskilte produktivitetsavtaler, som man håpet ville styrke produktivitetsarbeidet i staten. 2 Statlige virksomheter blir hele tiden pålagt nye oppgaver, samtidig med at kravene om økt effektivisering, fleksibilitet og omstillingsevne har blitt større. Oppmerksomheten mot en bedre utnyttelse av offentlige ressurser har blitt skjerpet, og kravene om mer brukerrettede tjenester har økt. Til tross for denne utviklingen, har statlige virksomheter i liten grad tatt i bruk mulighetene for å anvende lønn som et virkemiddel til økt produktivitet og effektivisering.

Publisert

Eier

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utgiver

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utfører

Arbeidsgruppe

Språk

norsk