Last ned som PDF

80 sider

2.35 MB

Forsiden av dokumentet Produksjon og forbruk av økologiske jordbruksvarer

Kartlegging

Produksjon og forbruk av økologiske jordbruksvarer Rapport for 2019

Denne rapporten presenteres produksjonen og forbruket av økologiske jordbruksvarer i 2019 og utviklingen over tid. I tillegg gir den et bilde av utviklingen internasjonalt i 2018. Landbruksdirektoratet utarbeider rapporten på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet i forbindelse med jordbruksforhandlingene, men rapporten er utformet for å gi en oversikt over produksjon og forbruk av økologiske jordbruksvarer også for andre interesserte.

Publisert

Eier

Landbruksdirektoratet

Utførere

OsloMet - storbyuniversitetet og Landbruksdirektoratet

Forfatter

Harald Moksnes Weie

Språk

norsk

Tema

Mat, fiske og landbruk

Nøkkelord

landbruk