Kudos / Innovasjon Norge / Evaluering / 2011 / Plattform for videre vekst

Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Plattform for videre vekst

Evaluering

Plattform for videre vekst kundeeffektundersøkelse blant bedrifter som mottok støtte i 2010

Innovasjon Norge spiller fremdeles en viktig rolle i forhold til å utløse prosjekter; addisjonaliteten har økt gradvis siden 2006. Sammenlikner man 2009- og 2010-årgangene ser vi en nedgang på de myke indikatorene, som for eksempel samarbeid og kompetanse. Disse indikatorene har fortsatt nedgangen vi så fra 2008- 2009-årgangen. Dette kan tyde på at bedriftene fremdeles opplever noen etterdønninger av finanskrisen ved at de ikke i så stor grad har satt fokus på kompetanseutvikling, samarbeid og innovasjon, men i sterkere grad prioritert økonomiske resultater.

Publisert

2011

Eier

Innovasjon Norge

Utfører

Oxford Research

Forfattere

Bjørn Brastad, Stine Meltevik og Tor Borgar Hansen

Språk

norsk (bokmål)