Last ned som PDF

64 sider

3.64 MB

Forsiden av dokumentet Plan for fossilfri kollektivtrafikk i 2025

Strategi/plan

Plan for fossilfri kollektivtrafikk i 2025

Regjeringen har høye ambisjoner for å fase inn lav- og nullutslippsteknologi i transportsektoren generelt, og i kollektivtransporten spesielt. Fossilfri kollektivtrafikk vil være et viktig bidrag for å nå Norges utslippsforpliktelser frem mot 2030. Denne planen er en oppfølging av Granavolden-plattformen der regjeringen vil legge frem en plan for å nå målet om fossilfri kollektivtrafikk innen 2025.

Publisert

Eiere

Samferdselsdepartementet og Klima- og miljødepartementet

Språk

norsk (bokmål)

Tema

Transport og kommunikasjon Klima og miljø