Last ned som PDF

23 sider

0.42 MB

Forsiden av dokumentet PA 0603 2D DAK-Tegninger

Veileder

PA 0603 2D DAK-Tegninger (erstatter tidligere PA 0602, 0603, 0605)

Denne veiledningen gir generelle retningslinjer for krav til 2D-tegninger. Statsbygg har som mål å benytte digitale bygningsinformasjonsmodeller (BIM) basert på åpne internasjonale standarder (IFC) i hele livsløpet av sine bygg. For ytterligere informasjon, se www.statsbygg.no/ og søk på BIM, eller ta kontakt pr. e-post: bim@statsbygg.no. Denne veiledningen er et supplement til NS 8353 som gjelder for den tradisjonelle 2D tegningsproduksjonen i et byggeprosjekt. For Statsbyggs bygningsmasse er det nødvendig å standardisere produksjon og layout for 2Dtegninger. 2D-tegninger skal inngå i Statsbyggs digitale tegningsarkiv. Digitale tegninger vil bli benyttet for oppfølging, kontroll av prosjektering/byggefasen samt renovering, ombygging og drift i forvaltningsfasen. På bakgrunn av denne veiledningen og standardene må de ulike aktører utarbeide en prosjektspesifikk DAK-manual, evt. som en del av prosjektets BIMmanual. DAK-manualen godkjennes av Statsbygg v/Tegningsarkiv. I en DAKmanual er det nødvendig med utdyping av de ulike punkter i veiledningen.

Publisert

Eier

Statsbygg

Utfører

Statsbygg

Språk

norsk

Tema

Plan, bygg og eiendom

Virkemidler

fagmetodikk