Kudos / Kommunal- og distriktsdepartementet / Forhåndsutredning / 2006 / Påvirkes velgerne av meningsmålinger? Mulige konsekvenser av publiserte meningsmålinger

Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Påvirkes velgerne av meningsmålinger? Mulige konsekvenser av publiserte meningsmålinger

Forhåndsutredning

Påvirkes velgerne av meningsmålinger? Mulige konsekvenser av publiserte meningsmålinger En utredning utarbeidet for Kommunal- og regionaldepartementet i mars 2006

Meningsmålinger som viser partienes relative styrke (partibarometre) er en markant del av dagens politiske offentlighet. Hver måned publiserer norske medier slike målinger fra seks – sju ulike opinionsbyråer, og interesserte borgere kan følge styrkeforholdet mellom partiene fra uke til uke. Like før valg presenteres det målinger nesten daglig. En slik kontinuerlig fokusering på partiutviklingen har fått mange til å spørre om konsekvensene. Er dette et uskyldig leketøy, nyttig informasjon for borgerne eller utilbørlig politisk påvirkning? Denne rapporten utarbeidet på oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet drøfter fire momenter knyttet til denne problematikken. Den er skrevet av en nedsatt arbeidsgruppe.

Publisert

2006

Eier

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utgiver

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utfører

Arbeidsgruppe

Forfattere

Ragnar Waldahl, Bernt Aardal og Audun Beyer

Språk

norsk