Kudos / IMDi / Evaluering / 2019 / På rett hylle? Mentoring som en vei inn i arbeidslivet

Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet På rett hylle? Mentoring som en vei inn i arbeidslivet

Evaluering

På rett hylle? Mentoring som en vei inn i arbeidslivet En undersøkelse av IMDis mentor- og traineeordning

Rapporten er skrevet på oppdrag fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), og evaluerer ordningen der mentor- eller traineeprogram for målgruppen «personer med innvandrerbakgrunn» kan søke delfinansiering fra IMDi. Det overordnede spørsmålet som stilles i denne evalueringen er hvorvidt denne ord- ningen er et egnet virkemiddel for å nå målsettingen om «å øke sysselsettingen av innvandrere», og om dette i neste omgang kan bidra til å fremme mangfold i arbeids- livet. Datagrunnlaget for rapporten er sammensatt, og er basert på en spørreundersøkelse til tidligere deltakere på mentorprogram, intervjuer med programledere og gjennomgang av rapporteringer, samt fire pågående mentorprogram.

Publisert

2019

Eier

IMDi

Utfører

Fafo

Forfattere

Mathilde Bjørnset og Marianne Takvam Kindt

Språk

norsk

Tema

likestilling, integrering og inkludering

Virkemidler

fagmetodikk

Analysekriterier

måloppnåelse virkning/effekt