Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Opplevd oppdagelsesrisiko

Studie

Opplevd oppdagelsesrisiko

I denne rapporten vurderer Skatteetaten sammenhenger mellom kontroll, opplevd oppdagelsesrisiko og i hvilken grad skattyter etterlever gjeldende lover og regler. Skatteetaten har over flere år, i samarbeid med både Næringslivets sikkerhetsråd og Samarbeidsforum mot svart økonomi, kartlagt opplevd oppdagelsesrisiko gjennom spørreundersøkelser.

Eier

Skatteetaten

Utfører

Skatteetaten

Forfattere

Stian Fagerli Arntsen, Anders Berset og Tormod Reiersen

Språk

norsk

Tema

økonomi