Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Oppfølging av evaluering av humanistisk forskning i Norge:  Rapport fra oppfølgingsutvalg oppnevnt av Forskningsrådet

Evaluering

Oppfølging av evaluering av humanistisk forskning i Norge: Rapport fra oppfølgingsutvalg oppnevnt av Forskningsrådet

Utvalget som ble oppnevnt av Norges forskningsråd i mai 2018, for å gi råd om langsiktig oppfølging av Evaluering av humanistisk forskning i Norge (HUMEVAL), har i sin rapport lagt vekt på de muligheter og utfordringer som humaniora vil stå overfor i de kommende årene. Et gjennomgående tema i rapporten har vært hvordan man best sikrer god kvalitet i norsk humanistisk forskning. I tillegg til evalueringsrapportene fra HUMEVAL har utvalget særlig forholdt seg til regjeringens stortingsmelding Humaniora i Norge (Humaniorameldingen) (Meld. St. 25 (2016–2017)), og Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2019-2028 (Meld. St. 4 (2018–2019))

Publisert

Eier

Forskningsrådet

Utfører

Evalueringskomité/Utvalg

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

978-82-12-03764-9