Last ned som PDF

162 sider

3.41 MB

Forsiden av dokumentet Om inntektsoppgjørene 1989

Vedlegg

Statusrapport

Om inntektsoppgjørene 1989

Rapport nr. 2 1989 fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene.

Publisert

Eier

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Utgiver

Arbeids- og sosialdepartementet

Språk

norsk