Kudos / Statens vegvesen / Evaluering / 2015 / Nytte og kostnader av nasjonale databaser: metodeutvikling og utprøving på nasjonal database for grunnundersøkelser

Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Nytte og kostnader av nasjonale databaser: metodeutvikling og utprøving på nasjonal database for grunnundersøkelser

Evaluering

Nytte og kostnader av nasjonale databaser: metodeutvikling og utprøving på nasjonal database for grunnundersøkelser

Nasjonale databaser har til hensikt å tilby en samlet oversikt over data innenfor ulike temaer. I denne rapporten utvikles metodikk for å gjennomføre nytte-kostnadsanalyser av nasjonale databaser, og metodikken utprøves på Nasjonal database for grunnundersøkelser (NADAG). Vi foreslår å kvantifisere og verdsette nyttevirkninger av databaser ved metodetriangulering. Det kan være mer troverdig å oppgi slike anslag i form av intervall enn som punktanslag, og vi utvikler en formalisert usikkerhetsanalyse som reflekterer dette. Levetiden for databasetiltak er vanskelig å anslå samtidig som investeringskostnaden kan være lav. Derfor fokuserer analysen på årlig nytte og kostnad i et typisk driftsår. Våre beregninger viser at mens kostnadene til oppbygging og drift av NADAG er rundt 2,5 millioner kroner i året, er forventet, men usikker nytte om lag 16 millioner kroner per år. NADAG er altså et samfunnsøkonomisk meget lønnsomt tiltak.

Publisert

2015

Eiere

Statens vegvesen, Bane NOR og Kystverket

Utfører

Vista Analyse

Forfattere

Haakon Vennemo, Karin Ibenholt, Kristin Magnussen og Vibeke Wøien Hansen

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

978-82-8126-198-3