Last ned som PDF

91 sider

4.22 MB

Forsiden av dokumentet Undersøkelse av nynorsk som hovedmål

Studie

Undersøkelse av nynorsk som hovedmål Utarbeidet for Utdanningsdirektoratet

Vi har undersøkt årsaker til at elever bytter målform fra nynorsk til bokmål og ulike aktørers rolle i elevenes valg av målform. Vi finner at elevene i stor grad peker på den massive bokmålspåvirkningen som hovedårsak til at de bytter målform. De opplever at bokmål er enklere fordi ”alt” de leser er på bokmål. Verken lærere, skoleledelse eller foreldre ser ut til å ha hatt betydning for bytte av målform. Samtidig finner vi at skolen heller ikke har tatt grep for å styrke nynorsken eller hindre språkbytte. Videre har vi studert hvordan lærerutdanningene sikrer og dokumenterer studentenes kompetanse i både nynorsk og bokmål. Analysen viser at vurderingsformene i nynorsk i grunnskolelærerutdanningene sjelden er likeverdige vurderingsformene i bokmål. I de fleste tilfeller har utdanningsinstitusjonene avsluttende vurderingssystem som ikke sikrer at endelig karakter dokumenterer kompetanse i begge de norske skriftspråkene på lik måte.

Publisert

Eier

Utdanningsdirektoratet

Utfører

Proba AS

Språk

norsk (bokmål)

Kilde

www.udir.no

Tema

utdanning og forskning