Kudos / NAV / Evaluering / 2008 / Nye muligheter for jobb med tidsubestemt lønnstilskudd?

Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Nye muligheter for jobb med tidsubestemt lønnstilskudd?

Evaluering

Nye muligheter for jobb med tidsubestemt lønnstilskudd? evaluering av forsøk i fem fylker.

Formålet med Tidsubestemt lønnstilskudd (TULT) er å forebygge uførepensjonering og øke mulighetene for ordinært arbeid blant personer med varig og vesentlig nedsatt arbeidsevne. Forsøket med tidsubestemt lønnstilskudd startet opp i fem fylker: Akershus, Vestfold, Aust-Agder, Nord-Trøndelag og Finnmark i 2007. Forsøket har vært landsdekkende fra 1. 1. 2008. Den foreliggende evalueringen dekker forsøket i de fem forsøksfylkene og drøfter blant annet implementeringsstrategi, finansieringsaspekter, NAV-praksis og karakteren av ansettelsesforhold. Evalueringen peker på flere uklarheter og utfordringer, blant annet oppfølgingsutfordringer og nøling internt i NAV som hinder for videre utbredelse av ordningen. Likevel er det et klart inntrykk fra forsøket at TULT er en ordning både for de som står i fare for å ramle ut av arbeidslivet og for de som har problemer med å komme seg inn i det, i harmony med ordningens mål. Det ser ut til at for personer som har blitt deltakere i TULT, har alternativet vært gradert uførepensjon eller uførepensjon. Det er dermed et klart inntrykk at man i forsøket treffer den målgruppen som ordningener beregnet på, og at den sannsynligvis kan bidra til å forsinke eller hindre avgangen til uførepensjon.

Publisert

2008

Eier

NAV

Utfører

Arbeidsforskningsinstituttet (AFI)

Forfatter

Øystein Spjelkavik

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

978-82-7609-237-0