Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Nye muligheter for jobb med tidsubestemt lønnstilskudd?

Evaluering

Nye muligheter for jobb med tidsubestemt lønnstilskudd? evaluering av forsøk i fem fylker.

Formålet med Tidsubestemt lønnstilskudd (TULT) er å forebygge uførepensjonering og øke mulighetene for ordinært arbeid blant personer med varig og vesentlig nedsatt arbeidsevne. Forsøket med tidsubestemt lønnstilskudd startet opp i fem fylker: Akershus, Vestfold, Aust-Agder, Nord-Trøndelag og Finnmark i 2007. Forsøket har vært landsdekkende fra 1. 1. 2008. Den foreliggende evalueringen dekker forsøket i de fem forsøksfylkene og drøfter blant annet implementeringsstrategi, finansieringsaspekter, NAV-praksis og karakteren av ansettelsesforhold. Evalueringen peker på flere uklarheter og utfordringer, blant annet oppfølgingsutfordringer og nøling internt i NAV som hinder for videre utbredelse av ordningen. Likevel er det et klart inntrykk fra forsøket at TULT er en ordning både for de som står i fare for å ramle ut av arbeidslivet og for de som har problemer med å komme seg inn i det, i harmony med ordningens mål. Det ser ut til at for personer som har blitt deltakere i TULT, har alternativet vært gradert uførepensjon eller uførepensjon. Det er dermed et klart inntrykk at man i forsøket treffer den målgruppen som ordningener beregnet på, og at den sannsynligvis kan bidra til å forsinke eller hindre avgangen til uførepensjon.

Publisert

Eier

NAV Arbeids- og velferdsetaten

Utfører

Arbeidsforskningsinstituttet (AFI)

Forfatter

Øystein Spjelkavik

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

978-82-7609-237-0