Last ned som PDF

76 sider

2.46 MB

Forsiden av dokumentet Ny kunnskap om barnehagen - Funn i praksis

Kartlegging

Ny kunnskap om barnehagen - Funn i praksis Praksisrettet FoU for barnehage, grunnopplæring og lærerutdanning – PRAKSISFOU

På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet opprettet Forskningsrådet i 2005 forskningsprogrammet Praksisrettet FoU for barnehage, grunnopplæring og lærerutdanning – PRAKSISFOU. En hovedhensikt med programmet har vært å styrke FoU-kompetansen i norske lærerutdanningsinstitusjoner, med forskningsprosjekter som både tematisk og gjennom samarbeidsrelasjoner har praksisnærhet som forutsetning. I løpet av fem års virksomhet har programmet finansiert 32 forskningsprosjekter fordelt på barnehage, grunnopplæring og lærerutdanning, med en samlet budsjettramme på ca. 160 mill. kr. Prosjektene er eksempler på aktuell forskning som studenter og lærere ved lærerutdanningene kan ha nytte av i sin yrkesutøvelse. Rapporten Funn i praksis for grunnopplæringsdelen av programmet ble utgitt i 2011 og distribuert til alle lærerstudenter i Norge.

Publisert

Eier

Norges forskningsråd

Språk

norsk