Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet NOU 2022: 17 - Veier inn
 – ny modell for opptak til universiteter og høyskoler

NOU

NOU 2022: 17 - Veier inn – ny modell for opptak til universiteter og høyskoler

Opptaksutvalget ble oppnevnt 23. april 2021 for å gjøre en helhetlig gjennomgang av regelverket for opptak til universiteter og høyskoler. Utvalget foreslår en ny modell for opptak til høyere utdanning. Modellen er basert prinsipper om at regelverket skal være mest mulig rettferdig, effektivt og enkelt å forstå.

Publisert

Eier

Kunnskapsdepartementet

Språk

norsk

Tema

utdanning Skole og videregående opplæring Høyere utdanning