Kudos / Kunnskapsdepartementet / Strategi/plan / 2017 / Norsk veikart for ERA 2016 - 2020

Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Norsk veikart for ERA 2016 - 2020

Strategi/plan

Norsk veikart for ERA 2016 - 2020

Norge legger med dette dokumentet frem sitt nasjonale veikart for Det europeiske forskningsområdet – «European Research Area» (ERA). Formålet er å bidra til et velfungerende europeisk forskningsområde, ved å fastsette norske mål og tiltak for å bidra til gjennomføring av prioriteringene i et overordnet, europeisk ERAveikart for perioden 2015–2020. EU-land og andre europeiske land har etablert tilsvarende veikart, eller vil gjøre det. Aktiv deltakelse i ERA er en klar prioritet i Regjeringens strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU fra 2014. Gjennom ERA, det indre markedet for forskning, søker EUs medlemsland, EØS/EFTA-landene og andre assosierte land, å styrke sin vitenskapelige og teknologiske basis, sin konkurranseevne og evnen til sammen å håndtere globale utfordringer.

Publisert

2017

Eier

Kunnskapsdepartementet

Utfører

Kunnskapsdepartementet

Språk

norsk

Tema

utdanning og forskning

Nøkkelord

Forskning, vei, Transport og kommunikasjon