Last ned som PDF

70 sider

3.58 MB

Forsiden av dokumentet Norkost 3 – En landsomfattende kostholdsundersøkelse blant menn og kvinner i Norge i alderen 18–70 år, 2010–11

Studie

Norkost 3 – En landsomfattende kostholdsundersøkelse blant menn og kvinner i Norge i alderen 18–70 år, 2010–11

Norkost 3 er en landsomfattende kostholdsundersøkelse blant menn og kvinner i alderen 18­ 70 år. Kostholdet ble kartlagt i et utvalg av 862 menn og 925 kvinner i løpet av 2010-11. Deltagerne gjennomførte to 24 timers kostintervjuer per telefon med minst fire ukers mellomrom, og besvarte et matvaretendensspørreskjema. Undersøkelsen ble gjennomført av Avdeling for ernæringsvitenskap ved Universitetet i Oslo, i samarbeid med Mattilsynet og Helsedirektoratet. Gjennomsnittlig inntak av energi var 10,9 MJ/d for menn og 8,0 MJ/d for kvinner. Energiinntaket minsket med stigende alder. I gjennomsnitt fikk menn og kvinner 18 % av energien fra protein, 34 % fra fett, og 43-44 % fra karbohydrat. Tilsatt sukker bidro med 7 % av energiinntaket i begge grupper, og fiber og alkohol med omtrent 2 % hver. For både menn og kvinner utgjorde mettede fettsyrer 13 % av energien, 12 % kom fra enumettede fettsyrer og 6 % kom fra flerumettede fettsyrer. Det vil si at for både menn og kvinner var gjennomsnittlig energiandel fra protein, fett, enumettede og flerumettede fettsyrer, tilsatt sukker og alkohol innenfor anbefalt nivå, mens mettede fettsyrer var høyere og karbohydrat lavere enn anbefalt.

Publisert

Eier

Helsedirektoratet

Språk

norsk

Tema

Helse og omsorg