Last ned som PDF

62 sider

1.39 MB

Forsiden av dokumentet Nordisk seminar om framtidsfullmakter 2007

Kunnskapsoppsummering

Nordisk seminar om framtidsfullmakter 2007

Justisdepartementet ønsket velkommen til et seminar om framtidsfullmakter 3. mai 2007 i Oslo. Justisdepartementet arrangerte konferansen med støtte fra Nordisk Ministerråd. Det er lang tradisjon i de nordiske land for samarbeid på privatrettens område. Også i forbindelse med utredningen av nye regler om framtidsfullmakter har det vært et nordisk samarbeid. Vi er glad for å ha kunnet utdype dette nordiske samarbeidet gjennom seminaret om framtidsfullmakter, og ved å formidle informasjon basert på seminaret.

Publisert

Eier

Justis- og beredskapsdepartementet

Språk

norsk