Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Nordisk seminar om framtidsfullmakter 2007

Kunnskapsoppsummering

Nordisk seminar om framtidsfullmakter 2007

Justisdepartementet ønsket velkommen til et seminar om framtidsfullmakter 3. mai 2007 i Oslo. Justisdepartementet arrangerte konferansen med støtte fra Nordisk Ministerråd. Det er lang tradisjon i de nordiske land for samarbeid på privatrettens område. Også i forbindelse med utredningen av nye regler om framtidsfullmakter har det vært et nordisk samarbeid. Vi er glad for å ha kunnet utdype dette nordiske samarbeidet gjennom seminaret om framtidsfullmakter, og ved å formidle informasjon basert på seminaret.

Publisert

Eier

Justis- og beredskapsdepartementet

Språk

norsk