Kudos / NORAD / Årsrapport / 2009 / Norads aktiviteter i 2007 - Etatsrapport

Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Norads aktiviteter i 2007 - Etatsrapport

Årsrapport

Norads aktiviteter i 2007 - Etatsrapport

Innhold 1. Hovedpunkter i 2007 2. Faglig rådgivning a. Miljø og klimab. Norads miljøhandlingsplanprosjektc. Utdanningd. Forskninge. Helse og aidsbekjempelsef. Kvinner og likestillingg. Menneskerettigheterh. Konfliktsensitivitet og fredsbyggingi. Korrupsjonsbekjempelsej. Budsjettstøtte, finansforvaltning og offentlige reformerk. Kraft og fornybar energil. Olje for Utviklingm. Næringsutvikling 3. Kvalitetssikring og resultatrapportering 4. Evaluering 5. Tilskuddsforvaltning 6. Informasjonsvirksomheten 7. Administrasjon og organisasjonsutvikling Vedlegg 1.Oversikt over gjennomganger og andre studier, utarbeidet eller finansiert av Norad i 2007. Vedlegg 2..Faglig samarbeid med internasjonale organisasjoner og nettverk i 2007 Vedlegg 3.Bistand gjennom Norad 2007, fordelt etter budsjettkapitler og -poster. Vedlegg 4.Norads andel av norsk bistand i 2007, fordelt på bistandstype. Vedlegg 5.Bilateral bistand gjennom Norad 2007, fordelt på geografiske regioner og budsjettkapitler. Vedlegg 6.Støtte gjennom Norad til multilaterale organisasjoner i 2007. Vedlegg 7.Bilateral bistand gjennom Norad 2007, fordelt på DAC-sektorer.

Publisert

2009

Eier

NORAD

Språk

norsk