Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Nasjonalt ID-kort - Sluttrapport februar 2007

Ukategorisert

Nasjonalt ID-kort - Sluttrapport februar 2007

En arbeidsgruppe foreslår å innføre et frivillig nasjonalt ID-kort for alle med fast bopel i Norge. For norske statsborgere skal kortet kunne brukes for reiser innen Schengen-området.

Publisert

Eier

Justis- og beredskapsdepartementet

Språk

norsk