Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Nasjonalt datasett for ambulansetjenesten

Kartlegging

Nasjonalt datasett for ambulansetjenesten

Bruk av data til planlegging, styring og kunnskapsbasert praksis bidrar til å sikre gode helsetjenester av høy kvalitet. Gode entydige elektronisk registrering i ambulansetjenesten er en viktig forutsetning for å kunne fremskaffe nasjonale data om aktiviteten i de akuttmedisinske tjenestene utenfor sykehus. Slike data vil kunne gi verdifull informasjon og bidra til å møte nåværende og fremtidige behov. Denne rapporten presenterer behovet for helsefaglig informasjon fra ambulansetjenesten og er ett bidrag til innholdet og det videre arbeidet med elektroniske løsninger til bruk i den akuttmedisinske kjede.

Publisert

Eier

Helsedirektoratet

Forfattere

Janne K. Kjøllesdal og Jon Erik Steen-Hansen

Språk

norsk

Tema

Helse og omsorg