Last ned som PDF

32 sider

1.64 MB

Forsiden av dokumentet Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet

Vedlegg

Strategi/plan

Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet

Utviklingen innen informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) har skapt store endringer i samfunnet de siste tiårene. Denne strategien for informasjonssikkerhet angir hvilken retning og hvilke prioriteringer som skal ligge til grunn for myndighetenes informasjonssikkerhetsarbeid i de nærmeste årene. For hver strategiske prioritering er det angitt en målbeskrivelse for satsingen, statusbeskrivelse og utvalgte områder som skal vektlegges framover. Hvordan regjeringen skal følge opp strategiens utvalgte områder fremgår i den vedlagte handlingsplanen.Strategien er utarbeidet av Justis- og beredskapsdepartementet, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, Forsvarsdepartementet og Samferdselsdepartementet.

Publisert

Eiere

Samferdselsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Forsvarsdepartementet og Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Utførere

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, Forsvarsdepartementet, Samferdselsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet

Språk

norsk (bokmål)

Tema

digitalisering