Last ned som PDF

48 sider

9.04 MB

Forsiden av dokumentet Mulighetsstudie for Nasjonalgalleriet

Forhåndsutredning

Mulighetsstudie for Nasjonalgalleriet

På oppdrag fra Kulturdepartementet har Sparebankstiftelsen DNB og Nasjonalmuseet i samarbeid utført mulighetsstudien for videre bruk av Nasjonalgalleriet. Første del av studien er ferdigstilt og inneholder et forslag til rehabiliteringskonsept og en interessentanalyse og gjennomgang av programforslag som har kommet inn. Andre del av mulighetsstudien forventes framlagt før sommeren 2021 og vil gå nærmere inn på programforslag og modell for organisering, finansiering og drift.

Publisert

Eier

Kultur- og likestillingsdepartementet

Utgiver

Kultur- og likestillingsdepartementet

Utførere

Nasjonalmuseet og Sparebankstiftelsen DNB

Språk

norsk

ISBN

9788245022582

Tema

Kultur, idrett og frivillighet

Nøkkelord

kultur

Virkemidler

organisering

Analysekriterier

mulighetsrommet