Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Muligheter og hindringer for økt studentmobilitet til Kina

Studie

Muligheter og hindringer for økt studentmobilitet til Kina Rapportserie 04/2008

Kina er et av Norges prioriterte samarbeidsland innenfor høyere utdanning og forskning. Det er imidlertid relativt få norske studenter som velger å studere i Kina. Bakgrunnen for rapporten er et behov for å øke kunnskapsgrunnlaget om det faglige samarbeidet og studentutveksling med Kina, og å utrede muligheter og hindringer for økt studentmobilitet fra Norge til Kina. Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) har gitt ideas2evidence i oppdrag å gjennomføre en intervjubasert studie av et utvalg norske utdanningsinstitusjoners samarbeid og aktivitet med kinesiske utdanningsinstitusjoner. Ideas2evidence har samarbeidet med SIU om utvalg av informanter og utvikling av intervjuguider. Alle vurderinger er våre egne.

Publisert

Eier

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse

Utgivere

SIU og Diku

Utfører

SIU

Forfattere

Inger C. Nordhagen og Lisa Knatterud Wold

Språk

norsk

Tema

Utenrikssaker utdanning og forskning