Last ned som PDF

138 sider

2.45 MB

Forsiden av dokumentet Mot et større mangfold

Studie

Mot et større mangfold Systemrettet arbeid og tilpasset opplæring i kommuner med lavt omfang av spesialundervisning

Forholdet mellom spesialundervisning og ordinærundervisning er motsetningsfylt, og det er krevende for skoler og lærere å finne frem til gode løsninger for tilpasset opplæring for alle elever. I denne rapporten har NTNU Samfunnsforskning, på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet, sett nærmere på kommuner med lavt omfang av spesialundervisning, eller en nedgang i omfanget av spesialundervisning. Vi har kartlagt hvordan disse utvalgskommunene organiserer sitt arbeid omkring systemrettet arbeid og tidlig innsats, og sammenlignet med andre kommuner. Kartleggingen er gjennomført med studier av offentlige registre, spørreskjemaundersøkelser til ledere for Pedagogisk Psykologisk Tjeneste, skoleeiere og rektorer, i tillegg til intervjuer med lærere, rektorer, PPT-ledere, skoleeiere, foreldre og fylkesmenn i seks utvalgte kommuner.

Publisert

Eier

Utdanningsdirektoratet

Utfører

NTNU Samfunnsforskning AS

Forfattere

Christian Wendelborg, Joakim Caspersen og Trond Kongsvik

Språk

norsk (bokmål)

Kilde

www.udir.no

ISBN

9788275704236

Tema

utdanning og forskning likestilling, integrering og inkludering